Quan sát viên Tư pháp Trung Quốc

中 司 观察

Tiếng Anhtiếng Ả RậpTiếng Trung (giản thể)Tiếng Hà LanTiếng PhápTiếng ĐứcTiếng Hin-ddiTiếng ÝTiếng NhậtTiếng HànBồ Đào NhaTiếng NgaTiếng Tây Ban NhaTiếng Thụy ĐiểnHebrewTiếng IndonesiaTiếng ViệtTiếng TháiTiếng Thổ Nhĩ KỳNgười Malay

Trung Quốc ban hành các quy tắc kỷ luật tư pháp đầu tiên

CN, 20/2022/XNUMX
DANH MỤC: Insights

hình đại diện

 

Những điểm chính:

  • Năm 2021, Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc (TANDTC) đã ban hành “Quy định về Quy tắc kỷ luật tư pháp (Để thực hiện xét xử)”, lần đầu tiên quy định cụ thể về thủ tục kỷ luật tư pháp.
  • Ở một mức độ nhất định, việc thành lập các Ủy ban kỷ luật tư pháp (JDCs), với tư cách là cơ quan xem xét, trong TANDTC và các tòa án cấp cao cấp tỉnh, có thể giải phóng kỷ luật tư pháp khỏi sự can thiệp của địa phương, đảm bảo tính độc lập của các thẩm phán.
  • Sau khi xem xét ý kiến ​​về việc thẩm phán có thực hiện hành vi sai trái do JDC đưa ra hay không, ý kiến ​​đó sẽ được đưa ra đối với thẩm phán đang bị điều tra và tòa án nơi ông ta phục vụ sẽ đưa ra quyết định kỷ luật tương ứng.
  • Thẩm phán liên quan có quyền nộp đơn yêu cầu xem xét lại hoặc kháng cáo, và sẽ không bị trừng phạt ở mức độ lớn hơn do áp dụng đó.

Vào tháng 2021 năm XNUMX, Tòa án Nhân dân Tối cao (SPC) của Trung Quốc đã ban hành “Quy định về Quy tắc Kỷ luật Tư pháp (Để Thực hiện Thử nghiệm)”(Sau đây gọi là“ Nội quy kỷ luật ”, 法官 惩戒 工作 程序 规定 (试行)).

Quy tắc Kỷ luật lần đầu tiên xác định các thủ tục kỷ luật tư pháp.

I. Lịch sử của kỷ luật tư pháp ở Trung Quốc

Từ năm 2014, TANDTC đã thực hiện cải cách tư pháp trên phạm vi cả nước.

Cải tiến hệ thống trách nhiệm giải trình tư pháp, một trong những biện pháp quan trọng nhất trong Cải cách tư pháp Trung Quốc, được cho là buộc các thẩm phán phải chịu trách nhiệm chung thân về các vụ việc mà họ đã xử lý và để kỷ luật hiệu quả các thẩm phán về hành vi sai trái.

Trên cơ sở này, TANDTC đã thực nghiệm tìm hiểu cơ chế xử lý kỷ luật tư pháp. Chúng tôi đã theo dõi những khám phá này.

Như trong bài “Kỷ luật Tư pháp hoạt động như thế nào ở Trung Quốc?”, Chúng tôi đã giới thiệu những thẩm phán có hành vi sai trái sẽ bị kỷ luật và các thẩm phán bị kỷ luật như thế nào. 

Chúng tôi cũng đã giới thiệu trong bài “Hoạt động của Ủy ban Kỷ luật Tư pháp Trung Quốc”Rằng kể từ năm 2016, Trung Quốc đã tiến hành thành lập các ủy ban kỷ luật tư pháp để điều tra hành vi sơ suất của các thẩm phán.

Quy tắc kỷ luật do TANDTC ban hành tiếp tục góp phần hoàn thiện cơ chế kỷ luật tư pháp của Trung Quốc.

II. Nội quy Kỷ luật nói gì

Quy tắc Kỷ luật quy định các thủ tục kỷ luật tư pháp. Các chi tiết được đánh dấu như sau:

1. Nghiệm thu và điều tra

Bộ phận của tòa án chịu trách nhiệm giám sát các thẩm phán ("bộ phận điều tra") tiếp nhận các báo cáo và khiếu nại về hành vi sai trái của các thẩm phán, cũng như điều tra các manh mối liên quan do các đơn vị và bộ phận liên quan khác bàn giao. Với sự chấp thuận của chủ tịch tòa án, bộ phận điều tra có thể điều tra hành vi sai trái của thẩm phán.

Trong quá trình điều tra, thẩm phán bị điều tra có quyền biết, xin bác bỏ, khai báo, đưa ra chứng cứ và tự bào chữa.

Trong quá trình điều tra, chủ tịch tòa án có thể phê chuẩn việc đình chỉ thẩm phán bị điều tra làm nhiệm vụ của mình.

2. Trình lên Ủy ban kỷ luật tư pháp (“JDC”) để xem xét

Nếu bộ phận điều tra xác nhận rằng thẩm phán đang bị điều tra có hành vi sai trái và cần phải bị kỷ luật, chủ tịch tòa án có thể chuyển vụ việc cho JDC để xem xét.

Có các JDC được thành lập tại TANDTC và các tòa án cấp cao cấp tỉnh. Quyền hạn và chức năng của JDC bao gồm:

  1. Việc kỷ luật các thẩm phán TANDTC sẽ do JDC của TANDTC cân nhắc.
  2. Việc kỷ luật các thẩm phán của tòa án cấp cao cấp tỉnh và tất cả các tòa án địa phương (bao gồm cả các tòa án sơ cấp và trung cấp) trong tỉnh sẽ do JDC của tòa án cấp cao cấp tỉnh cân nhắc.

Hầu hết các vụ án sơ thẩm và sơ thẩm ở Trung Quốc đều do các tòa án sơ thẩm và trung cấp trực thuộc tòa án cấp cao thụ lý. Nếu một thẩm phán xét xử những vụ việc như vậy có hành vi sai trái, thì tòa án mà anh ta phục vụ không có quyền phân xử vụ án kỷ luật tư pháp của thẩm phán có liên quan, mà sẽ do JDC của tòa án cấp cao hơn cân nhắc.

Ở một mức độ nhất định, điều này giải phóng kỷ luật tư pháp khỏi sự can thiệp của địa phương, điều này đảm bảo tính độc lập của các thẩm phán.

3. Điều trần và cân nhắc của JDC

JDC sẽ tổ chức một buổi điều trần khi cân nhắc các vấn đề kỷ luật. Điều tra viên và thẩm phán bị điều tra lần lượt tham gia vào phiên điều trần và phát biểu ý kiến ​​của họ.

Nếu JDC dự định đưa ra ý kiến ​​xem xét về việc thẩm phán bị điều tra có vi phạm nhiệm vụ tư pháp của mình hay không, thì ý kiến ​​đó phải được hơn XNUMX/XNUMX tổng số thành viên của mình chấp thuận.

Tuy nhiên, JDC không có quyền đưa ra quyết định kỷ luật đối với thẩm phán mà chỉ có thể đưa ra ý kiến ​​xem xét lại việc thẩm phán có hành vi sai trái hay không. Ý kiến ​​xem xét sẽ được đưa ra cho thẩm phán đang bị điều tra và tòa án nơi ông ta phục vụ sẽ đưa ra quyết định kỷ luật tương ứng.

4. Quyết định kỷ luật

Nếu ý kiến ​​xem xét của JDC chỉ ra rằng thẩm phán đã cố ý vi phạm nhiệm vụ tư pháp của mình hoặc có sơ suất nghiêm trọng dẫn đến kết án sai và hậu quả nghiêm trọng và JDC tin rằng thẩm phán cần bị kỷ luật, thì tòa án nơi ông ta phục vụ sẽ quyết định cụ thể. các hình thức kỷ luật theo ý kiến ​​kiểm điểm.

Các biện pháp kỷ luật có thể bao gồm:

  1. Kỷ luật liên quan đến tư cách thẩm phán: đình chỉ nhiệm vụ, hoãn thăng chức, thuyên chuyển công tác, truất quyền chỉ tiêu thẩm phán, cách chức, buộc thôi việc;
  2. Các hình thức kỷ luật liên quan đến tư cách công chức: cảnh cáo, hạ ngạch, hạ ngạch chính, giáng chức, cách chức, bãi nhiệm.

Tòa án sẽ thông báo cho JDC về quyết định kỷ luật và việc thực hiện quyết định kỷ luật của mình.

5. Biện pháp khắc phục

Nếu thẩm phán có liên quan không hài lòng với quyết định kỷ luật, ông ta có thể tìm kiếm hai biện pháp khắc phục sau:

(1) Làm đơn yêu cầu tòa án đã ra quyết định kỷ luật xem xét lại; nếu không hài lòng với kết quả xem xét lại, anh ta có thể kháng cáo lên tòa án cấp cao hơn.

(2) Kháng cáo trực tiếp lên tòa án cấp cao hơn mà không cần nộp đơn yêu cầu xem xét lại trước.

Thẩm phán có liên quan sẽ không bị trừng phạt ở mức độ lớn hơn do nộp đơn yêu cầu xem xét lại hoặc nộp đơn kháng cáo.

6. Điều tra tội phạm

Trong quá trình xử lý thẩm phán vi phạm nghĩa vụ tư pháp, nếu cơ quan điều tra xét thấy thẩm phán có hành vi phạm tội thì chuyển vụ án cho cơ quan giám sát, viện kiểm sát có thẩm quyền để điều tra.

III. Nội quy Kỷ luật nói gì khác

Những điểm sau đây trong Nội quy Kỷ luật cũng đáng được chúng ta chú ý:

1. Bảo vệ thẩm phán

Tiền đề của kỷ luật tư pháp là việc các thẩm phán thực hiện nhiệm vụ tư pháp của mình theo pháp luật được pháp luật bảo vệ. Thẩm phán sẽ không bị truy cứu trách nhiệm nếu không có lý do pháp lý và thủ tục hợp pháp.

2. Thành phần của JDC

Các thành viên của JDC sẽ được lựa chọn trong số các đại biểu của Đại hội đại biểu nhân dân, thành viên của CPPCC (tại các ủy ban quốc gia hoặc địa phương của nó), các chuyên gia pháp lý, thẩm phán, công tố viên, luật sư và các chuyên gia pháp lý khác. Trong số đó, số lượng thẩm phán chiếm không ít hơn một nửa tổng số thành viên.

 

 

Đóng góp: Guodong Du 杜国栋

Lưu thành file PDF

Bạn cũng có thể thích