Cổng thông tin pháp luật Trung Quốc - CJO

Tìm luật pháp và tài liệu công chính thức của Trung Quốc bằng tiếng Anh

Tiếng AnhTiếng Ả RậpTiếng Trung (giản thể)Tiếng Hà LanTiếng PhápTiếng ĐứcTiếng Hin-ddiTiếng ÝTiếng NhậtTiếng HànBồ Đào NhaTiếng NgaTiếng Tây Ban NhaTiếng Thụy ĐiểnHebrewTiếng IndonesiaTiếng ViệtTiếng TháiTiếng Thổ Nhĩ KỳNgười Malay

Luật bảo vệ động vật hoang dã của Trung Quốc (2022)

野生 动物 保护 法

Loại luật Luật

Cơ quan phát hành Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc

Ngày ban hành Tháng Mười Hai 30, 2022

Ngày có hiệu lực 01 Tháng Năm, 2023

Tình trạng hợp lệ Hợp lệ

Phạm vi áp dụng Trên toàn quốc

Chủ đề Bảo tồn động vật hoang dã

Biên tập viên CJ Observer

中华人民共和国 野生 动物 保护 法
(1988年11月8日第七届全国人民代表大会常务委员会第四次会议通过 根据2004年8月28日第十届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议《关于修改〈中华人民共和国野生动物保护法〉的决定》第一次修正 根据2009年8月27日第十一届全国人民代表大会常务委员会第十次会议《关于修改部分法律的决定》第二次修正 2016年7月2日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十一次会议第一次修订 根据2018年10月26日第十三届全国人民代表大会常务委员会第六次会议《关于修改〈中华人民共和国野生动物保护法〉等十五部法律的决定》第三次修正 2022年12月30日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十八次会议第二次修订)
mục lục
第一 章 总 则
第二 章 野生 动物 及其 栖息 地 保护
第三 章 野生 动物 管理
第四 章 法律 责任
第五 章 附 则
第一 章 总 则
第一 条 , , , , , , , , , , , , , , 生态 , , , , , , 与
第二 条 在 中华人民共和国 领域 及 管辖 的 其他 海域 , 从事 野生 动物 保护 及 相关 活动 , 适用 本法
本法 规定 保护 的 野生 动物 , 是 指 珍贵 、 濒危 的 陆 生 、 水 生 野生 动物 生态 、 科学 价值 的 陆 生 野生
本法规定的野生动物及其制品,是指野生动物的整体(含卵、蛋)、部分及衍物。
珍贵 、 濒危 的 水 生 野生 动物 以外 的 其他 水 生 野生 动物 的 保护 , 适用 法》 等 有关 法律 的 规定
第三 条 野生 动物 资源 属于 国家 所有。
国家 保障 依法 从事 野生 动物 科学研究 、 人工 繁育 等 保护 及 相关 活动 的 组织 和 个人 的 合法 权益
第四 第四 加强 系统 , 利用 利用 利用 , , , , , 研究 研究 , , , , 发展 发展 发展 发展
第五 条 国家 保护 野生 动物 及其 栖息 地。 县级 以上 人民政府 应当 制定 野生 动物 及其 栖息 规划 和 措施 , 野生 动物 保护 经费 纳入 及其
国家 鼓励 公民 、 法人 和 其他 组织 依法 通过 捐赠 、 资助 、 志愿 服务 等 方式 参与 野生 活动 , 支持 野生 保护 公益
本法 规定 的 野生 动物 栖息 地 , 是 指 野生 动物 野外 种群 生息 繁衍 的 重要 区域。
第六 第六 第六 第六 违法 违法 、 、 运输 运输 运输 运输 运输 运输 运输 运输 、 动物 动物 动物
社会 应当 保护 和 公 卫生 , , , 野生 野生 传染病 , , , , 抵制 违法 食用 野生 动物 动物 动物 动物 , , 养成 文明 生活 生活 生活 方式 方式 方式
任何 任何 任何 , , 人民 野生 野生 动物 动物 动物 动物 动物 动物 主管 主管 主管 及时 依法
第七 条 国务院 林业 草原 、 渔业 主管 部门 分别 主管 全国 陆 生 、 水 生 野生 动物 保护 工作
县级 地方 政府 行政 区域 动物 , , , , 渔业 渔业 渔业 部门 分别 主管 本 行政 区域 区域 区域 区域 区域 区域 内陆生 、 动物 保护 保护 保护 保护
Một công ty có thể cung cấp cho bạn một công cụ hỗ trợ.
第 第 第 第 第 , , , , , 社会 社会 事业 事业 事业 等 等 等 等 保护 等 等 等 等 保护 等 保护的宣传活动;组织开展对相关从业人员法律法规和专业知识培训
教育行政 部门 、 学校 应当 对 学生 进行 野生 动物 保护 知识 教育。
新闻媒体应当开展野生动物保护法律法规和保护知识的宣传,并依法对违法行为进行舆论监督」
第九 条 动物 科学 研究 成绩 , , 人民 人民 人民 人民 人民 人民 人民 人民 ,
第二 章 野生 动物 及其 栖息 地 保护
第十 条 国家 对 野生 动物 实行 分类 分级 保护。
国家 国家 国家 国家 国家 动物 动物 动物 保护 动物 动物。 重点 保护 保护 保护 保护 科学后,报国务院批准公布。
有 有 有 有 有 , , 资源 科学 科学 科学 生态 环境 环境 制定 制定 制定 制定 制定 制定 制定 制定 制定 制定 制定。
地方 地方 , 地方 , , , , 保护 保护 , , 评估 评估 评估 评估 评估 评估 评估 评估 评估 评估 评估 评估动物保护主管部门意见后制定、公布。
对 条 , , 每 组织 科学 , , , 论证 进行 进行 , , , 也 可以 野生 野生 动物 动物 动物 动物 动物 的 实际 及时 进行 进行 进行
第十一 条 人民 动物 , , , , , , , , , , 科学 科学 其 栖息 进行 进行 进行 其地档案。
Bạn có thể làm điều đó bằng cách:
(一) 野生 动物 野外 分布 区域 、 种群 数量 及 结构 ;
(二) 野生 动物 栖息 地 的 面积 、 生态 状况 ;
(三) 野生 动物 及其 栖息 地 的 主要 威胁 因素 ;
(四) 野生 动物 人工 繁育 情况 等 其他 需要 调查 、 监测 和 评估 的 内容。
第十二 条 国务院 野生 动物 保护 主管 部门 应当 会同 国务院 有关部门 , 根据 野生 动物 及其 栖息 地 状况 监测 和 评估 确定 并 发布 野生 动物 栖息
省级 以上 政府 动物 动物 , , , , , , , , , , , , 不 不 不 不 不政府可以采取划定禁猎(渔)区、规定禁猎(渔)期等措施予以保护。
禁止 禁止 禁止 禁止 禁止 过量 、 过量 行为 行为 行为 行为 行为 行为。。。。。
自然 自然 自然 自然 , , 加强 加强 加强 加强 对 对 对 动物 其 保护 保护 保护 保护 保护。
第十三 条 县级 以上 人民政府 及其 有关部门 在 编制 有关 开发 利用 规划 时 , 应当 充分 考虑 野生 动物 保护 的 需要 和 评估 规划 实施 可能 对 动物 及其 的 和 评估 规划 野生 动物 及其产生 的 整体 影响 , 避免 或者 减少 规划 实施 可能 造成 的 不利 后果。
禁止 在 地 法规 法规 铁路 、 、 、 、 公路 公路 公路 公路 发电 发电 发电 发电 围填海 围填海 围填海 围填海以及 以及 动物 , , , , , , , 、 、 过 过 鱼 鱼 、 的 的 的
建设 建设 建设 建设 通道 迁徙 洄游 , , , , , 野生 野生 野生 野生 野生 野生 野生 野生 野生 野生 野生 野生 野生保护 保护 保护 保护 , , 直辖市 直辖市 直辖市 直辖市 人民 人民 人民 野生 保护 意见 意见 意见 意见 意见。
第十四 条 野生 主管 部门 , , , , , , 影响 影响 野生 野生 动物 造成 危害 危害 , , , ,
第十五 条 保护 和 和 陆生 的 动物 动物 动物 动物 重点 重点 、 、 事故 事故 事故 事故 事故 事故应急救助措施。
国家 加强 收容 建设 建设 部门 主管 主管 主管 按照 按照 , , , , , , , , , ,
收容 收容 收容 , , , , , , , ,。。。。。。
禁止 以 野生 动物 收容 救护 为名 买卖 野生 动物 及其 制品。
第十六 第十六 第十六 第十六 与 传染病 , , , , , , , , , 的 的 的 的 的 规定 规定 规定 规定 规定 规定 规定
第十七 条 国家 加强 对 野生 动物 遗传 资源 的 保护 , 对 濒危 野生 动物 实施 抢救 性 保护。
国务院 野生 动物 保护 主管 部门 应当 会同 国务院 有关部门 制定 有关 野生 动物 遗传 保护 保护 和 利用 建立 野生 动物 遗传 , 对 原产 野生 野生 动物
第十八 条 人民 根据 根据 和 警示 警示 警示 , , , , , , , ,
县级 以上 野生 主管 主管 、 、 调查 调查 , , , , , , , , , , , , ,安全 、 安全。 有关 有关 国家 国家 国家 处理 综合 综合 利用 利用 利用 利用 利用 部门 部门 部门 部门 部门 部门 部门 会同 会同
第十九 条 因 保护 本法 规定 保护 的 野生 动物 , 造成 人员 伤亡 、 农作物 或者 其他 财产 当地 人民政府 给予 由省 、 自治区。 有关 人民政府 、 自治区。 有关保险 机构 开展 野生 动物 致害 赔偿 保险业务。
有关 有关 有关 有关 有关 的 的 的 补偿 需 , , , , , , , 野生 野生 野生 野生保护主管部门制定。
在野生动物危及人身安全的紧急情况下,采取措施造成野生动物损害的,依法不承担法律贻〻.
第三 章 野生 动物 管理
第二 十 自然 和 和 , , , , , , , 以及 以及 其他 野生 野生 野生 野生
野生 动物 , , , , , , , , , , , 其他 活动。 人民 人民 人民 政府 或者洄游通道的范围以及妨碍野生动物生息繁衍活动的内容。
第二十 一条 禁止 猎捕 、 杀害 国家 重点 保护 野生 动物。
因 科学研究 、 种群 调控 、 疫源 疫病 监测 或者 其他 特殊 情况 , 需要 猎捕 国家 一级 保护 应当 向 国务院 部门 申请 特许 需要 猎捕 国家 向 申请 特许 猎捕 国家的 , 应当 向 省 、 自治区 、 直辖市 人民政府 野生 动物 保护 主管 部门 申请 特许 猎捕 证。
第二十二 条 有 科学 重点 重点 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,捕量限额管理。
第二十三 第二十三 第二十三 第二十三 第二十三 、 、 工具 工具 方法 , , , , 将 猎捕 猎捕 猎捕 猎捕 猎捕 猎捕 猎捕 猎捕 猎捕 猎捕 猎捕 情况 情况 情况 情况特许 猎捕证 的 保护 保护 动物 野生 野生 主管 主管 主管 主管 主管 主管 主管。。。。 和 和 和价值的陆生野生动物,有条件的地方可以由专业机构有织展。
持枪 猎捕 的 , 应当 依法 取得 公安 机关 核发 的 持枪 证。
第二十四 第二十四 第二十四 第二十四 猎夹 猎夹 、 、 、 、 、 排铳 排铳 排铳 排铳 排铳 围猎 围猎 围猎 围猎巢穴、火攻、烟熏、网捕等方法进行猎捕,但因物种保护、科学研究确需网捕、电子诱捕以及研究确需网捕、电子诱捕以及餜
前款 规定 以外 的 禁止 使用 的 猎捕 工具 和 方法 , 由 县级 以上 地方 人民政府 规定 并 公布。
第二十五 第二十五 第二十五 第二十五 ,。。 国家 支持 有关 有关 有关 保护 保护 保护 保护 保护 保护 保护 保护 保护 保护 野生 野生 野生 野生 野生 野生 野生 野生 野生
人工 人工 人工 人工 人工 动物 , , , 野生 野生 动物 部门 部门 部门 部门 部门 另 另 另的除外。
人工繁育有重要生态、科学、社会价值的陆生野生动的,应当向县级人民政府野生动物保护野生动物保护顂
人工 繁育 动物 , , , , 繁育 数据 数据 因 因 因 因 物种 物种 , 有关 有关 有关 有关 有关 有关 猎捕 猎捕
本法 所称 人工 繁育 子代 , 是 指 人工 控制 条件 下 繁殖 出生 的 子代 个体 且 其 也在 控制 条件 条件
một công ty có thể cung cấp cho bạn một công cụ hỗ trợ.
第二十六 条 野生 有利于 有利于 得 , , , , , , , , , , 其 其 其 其, , , , , , , , , , , , , , 野生 野生
省级 以上 人民政府 野生 动物 保护 主管 部门 可以 根据 保护 国家 重点 保护 野生 动物 的 需要 , 组织 重点 保护 野生 动物 野外 环境
前款规定以外的人工繁育的野生物放归野外环境的,适用本法有关放生动物管理的规定〚
第二十七 条 野生 采取 , , 逃逸 逃逸 繁育 繁育 繁育 繁育 繁育 繁育 动物 , , , , , , , 。
第二十八条 禁止出售、购买、利用国家重点保护野生动物及其制品。
因 科学研究 、 人工 繁育 、 公众 展示 展演 、 文物保护 或者 其他 特殊 , 需要 出售 、 购买 重点 保护 野生 应当 经 省 直辖市并 按照 规定 取得 和 使用 专用 标识 , 保证 可 追溯 , 但 国务院 对 批准 机关 另有 规定 的 除外
出售 出售 出售 出售 出售 野生 野生 , , , , , , 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 合法 来源 来源 来源 来源 来源 来源 来源 来源
实行 实行 实行 实行 野生 及 及 其 专用 , , , , 主管 主管 主管 主管 主管 主管 主管 主管 部门 部门 部门 部门 部门 部门 部门 部门 部门 部门 部门 规定
出售本条第二款、第三款规定的野生物的,还应当依法附有检疫证明。
利用 动物 公众 应当 采取 , , 保障 野生 , , , , 具体 办法 由 国务院 野生 动物 保护 保护 保护 保护 保护 保护 部门 会同 部门 部门 部门 部门
第二十九 条 繁育 稳定 稳定 生态 重要 重要 科学 科学 科学 科学 科学 科学 , , , , , , ,保护 野生 或者 生态 , , , , , , , ,。 , , , , , , 可以 可以人民 人民 人民 或者 或者 , , , , , , , , , , , , ,
对 本法 规定 重点 重点 科学 、 、 社会 社会 社会 社会 社会 , , , , 根据 外种群 外种群 外种群 外种群稳定 野生 , , , 有 和 生态 生态 生态 , , , , , , , , , , , Bạn có thể kiểm soát mọi thứ bằng cách sử dụng các phương tiện truyền thông xã hội.
对 对 对 对 对 , , , , , , 资源 资源 目录。。。。。。。。。。。。。。
第三十 条 动物 , , , , , , , , , , , 生态 生态 文明 建设 建设 的 的
野生 动物 制品 等 经营 , , , , , , 中华 和国 和国 和国
第三十一 条 国家 野生 野生 国家 价值 价值 价值 价值 价值 价值 价值 价值 价值 价值 价值 陆生 野生 动物 动物 以及 陆生 陆生
.. . . . . . . . . . . . . . .
Bạn có thể làm điều đó bằng cách sử dụng các công cụ hỗ trợ.
禁止为食用非法购买本条第一款规定的野生物及其制品。
第三十二 禁止 出售 、 利用 或者 禁止 的 工具 工具 禁止 禁止 禁止 违法 出售 、 购买 、 利用 利用 利用 利用 利用 利用 利用 利用
第三十三 条 平台 交易 , , , , 出售 食用 食用 利用 野生 野生 野生 动物 其 其 其 其 、 、 、 、 交易 交易
第三十四 第三十四 、 , , , , , , 规定 规定 规定 规定 规定 规定 规定 制品 制品 制品 制品, 应当 附有 第二十一 条 条 条 条 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证 许可证
运输 、 、 生态 和 和 动物 , , , , , , , , , , , , 、 、 、 科学 科学 科学生野生动物名录的野生动物出县境的,应当持有苩猎、人工繁育、进出口等合法睥源证明或者丂
运输 运输 运输 运输 , , , , , 检疫 检疫 证明。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
铁路 铁路 铁路 铁路 、 携带 携带 , , 承运 , 承运 承运 , , , , , , ,。。。。。
第三十五 条 人民 动物 保护 应当 对 、 人工 人工 展示 展示 展示 等 利用 利用 野生 动物 及 及 其 其 其 其
市场 监督 海关 、 、 应当 部门 部门 部门 分工 分工 动物 动物 动物 动物 及 及 及 及 及 活动 等 等 等 活动 活动 活动
国家 由 林业 渔业 , , , 部门 的 的 联合 执法 执法 工作 协调 机制。 人民 人民 政府 政府 政府 政府 政府 建立 相应 工作 协调 协调 协调 协调 机制
县级 以上 野生 主管 部门 野生 野生 的 的 的 应当 应当 应当 的 的 的 的 的 的
公安 公安 公安 公安 公安 认为 , , , 需要 , , , , , , , , ,政府野生动物保护主管部门和其他负有野生物保护职责的部门,有关部门应当依法处理。
第三十六 县级 人民 动物 保护 和 其他 野生 动物 保护 , , , , 履行 本法 规定 的 职责 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时 时
(一)进入与违反野生动物保护管理行为有关的场所进行现场检查、调查;
(二)对野生动物进行检验、检测、抽样取证;
(三)查封、复制有关文件、资料,对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件、资料予以ﰁ孁
((、 来源 扣押 涉嫌 , 涉嫌 涉嫌 涉嫌 涉嫌 涉嫌 、 、 猎捕 猎捕 猎捕 猎捕 猎捕 猎捕 猎捕
第三十七 中华 和国 参加 的 公约 禁止 的 的 野生 野生 其 , , , , , 国家 濒危 物种 物种 物种 物种 物种 管理 机构 调整 调整 并 并
进出口 列入 的 或者 , , 野生 野生 野生 , , , , , , , , , , , , ,进出口证明书.
涉及 科学 技术 保密 的 野生 动物 物种 的 出口 , 按照 国务院 有关 规定 办理。
列入本条第一款名录的野生动物,经国务院野生动物保护主管部门核准,按照本法有关定蛿盿
第三十八 第三十八 境外 人员 人员。。 国际 , , , , , , , 科研 科研 , , ,按照规定提出国家共享惠益的方案,并遵守我国法律、行政法规的规定。
第三十九 条 开展 保护 , , , , , , , , , , , , , 、 、 、 、协调机制,开展防范、打击走私和非法贸易行动。
第四 十 境外 , , , , 保护 保护 保护。。 境外 引进 引进 引进 本法 本法 第三十七 条 条 条 第一 , , , 应当 应当书。海关凭进口批准文件或者允许进出口证明书办理进境检疫,并依法办理其他海关手续。
从 , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,的规定。
发现 来自 野生 生态 系统 , , , 等 等 等 等 等 等 等 等 等
第四十一 条 动物 部门 动物 动物 野生 野生 野生 野生 野生 规范 规范 引导 引导 引导 引导 , , , , , ,不 不 , , ,。。。 放生 放生 野生 , , , , , , , , 依法 依法 依法 依法 依法 依法 依法 依法
第四十二 条 、 买卖 人工 人工 、 、 , , , , , , , , , , , , , , , 制品 的允许进出口证明书、进出口等批准文件。
前款规定的有关许可证书、专用标识、批准文件的发关情况,应当依法公开。
第四十三 条 我 国家 国家 野外 野外 在 , , , , , , , , , , , 动物 动物法律法规的规定。
第四十四 条 自治区 人民 人民 或者 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 对 重点 保护 野生 野生 动物 的 的
第四 章 法律 责任
第四十五 条 动物 或者 , , , , , , , , , , , , , , , , , ,履行 职责 , , 直接 负责 主管 人员 ; ; ; ; ; ; ; ;
第四十六条 违反本法第十二条第三款、第十三条第二款规定的,依照有关法律法规的规定傄罚
第四十七 条 第十五 , , , 野生 野生 , , , , , , , , 县级 县级 县级 人民 其 及 及 及 及 其, 处 动物 , , , , , , , , , , , , , , , ,
第四十八 第四十八 第四十八 、 第二十四 第二十四 , , , , , , , , , , , , ,政府 野生 保护 海警 职责 职责 按照 按照 按照 收 、 、 猎捕 猎捕 猎捕 猎捕 猎捕 物 物 物 物 物 物 物 物 价值以下 ; 猎获物 物 价值 五千 元 , 处 一万 十万 十万 十万 以下 罚款 ; ; 犯罪 犯罪 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的 的
(一)在自然保护地、禁猎(渔)区、禁猎(渔)期猎捕国家重点保护野生动物;
(二)未取得特许猎捕证、未按照特许猎捕证规定猎捕、杀害国家重点保护野生动物;
(三)使用禁用的工具、方法猎捕国家重点保护野生动物。
违反 本法 条 , , , , , , , , , , 核发特许 核发特许 核发特许 猎捕证 、 、 ,处一万元以上十万元以下罚款;情节严重的,吊销特许猎捕证、狩猎证。
第四十九 第四十九 第四十九 、 第二十四 第二十四 , , , , , , , , , , , , ,人民 政府 动物 和 和 没 分工 分工 分工 猎获物 猎获物 , , , , , , , , , ,物或者猎获物价值不足二千元的,并处二千元以上二万元以下罚款;构成犯罪的,依法追狺刑仺:
(一 自然 、 禁猎) 禁猎 禁猎 禁猎 禁猎 重要 重要 、 、 、 、 社会 社会 社会 社会
((取得 、 、 、 社会 社会 社会 社会 社会 社会 社会 的 的 的 的 的
(三)使用禁用的工具、方法猎有重要生态、科学、社会价值生野生动物地斊重重傹䎉
违反 违反 违反 , , , 、 禁猎期 或者 禁用 禁用 禁用 禁用 禁用 的 , , ,县级 以上 人民 保护 保护 按照 机构 机构 分工 分工 分工 分工 , , , , , , , 物 物 物物或者猎获物价值不足一千元的,并处一千元以上三千元下罚款;构成犯罪的,依法追狺。
违反 本法 , , , , , , , , , , , , , , , 公安 公安 公安 , , , , ,责任。
第五十 条 第三十一 , , , 交易 交易 交易 野外 野外 自然 生长 生长 生长 生长 繁殖 繁殖 繁殖 繁殖 、 科学 科学 科学 科学 、 、生野生动物的,依照本法第四十八条、第四十九条、第五十二条的规定从重处罚。
违反 本法 , , , , 自然 自然 自然 其他 其他 , , , , , , , , , , 部门 部门 部门管理 机构 职责 猎获物 , , , , , , , , , , , , , , 物 物 价值 价值 价值 价值并处二千元以上一万元以下罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
违反 本法 , , , 环境 野外 野外 繁殖 繁殖 其他 其他 其他 其他 陆生 , , , 保护 保护 保护 主管 主管 主管 主管部门 职责 没收 ; , , , 野生 动物 价值 五 五 五 倍 以下 罚款 ; 构成 犯罪 犯罪 的 的 的 的 的 的 的 的
第五十一 违反 第二十五 , , , , , , , 野生 野生 野生 或者 或者 依照 依照 本法 第二十九 条 条 第二 第二 第二 第二动物 名录 , , , 没收 部门 , , , , , , , , , , , , ,
违反 本法 , , , 价值 社会 社会 野生 野生 或者 或者 或者 依照 依照 依照 依照 依照 依照价值 价值 野生 野生 , , 政府 政府 主管 责令 责令 限期 , , , , , 二千 元 元
第五十二 违反 第二十八 款 和 、 第二 条 款 、 第一 第一 第一 第一 , , , 经 批准 批准 、 、 、 、 、 、 、 未 取得 或者 未 规定 规定使用 , , 、 、 副本 的 的 的 的 的 专用 专用 专用 专用 专用 标识 标识 、 、 、 、 、九 条 规定 重点 , , , , , , , , , , , , 部门 部门 管理 管理 管理, , , , , 以上 , , , 繁育 繁育 批准 , , , , , , , , , , , , , , , , 。
违反 本法 第三 第二 十九 , , , , , , , 持有 来源 证明 证明 或者 专用 标识 标识 出售 出售 出售 出售重要 生态 、 的 野生 或者 动物 动物 动物 第二十九 第二十九 款 款 款 款 规定 规定 规定 规定 规定 动物 野生 野生 野生 动物 动物 动物及 及 及 及 及 市场 , , , , 处 价值 一 一 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任 责任。
违反 违反 违反 , , 、 企业 企业 等 、 按照 野生 野生 , , , , , , , , ,航空 邮政 等 部门 按照 没收 , , , 处 一 一 一 以上 以上 五 倍 以下 罚款 ; ; ; ; ; 情节 , , 吊销 经营 经营 经营
第五十三 第五十三 第五十三 第五十三 购买 本法 本法 规定 的 , , , , 野生 野生 野生 野生 野生 动物 动物 动物 动物 动物 动物 动物 动物 动物 动物 动物 动物 保护 保护 保护部门 部门 部门 部门 部门 , , , , , 二 倍 倍 倍 倍 野生 野生 动物 野生 野生 动物 野生其 其 其 其 其 , , , , , 其 制品 倍 倍 倍 刑事 刑事 刑事 刑事 刑事 刑事 刑事 刑事 依法 刑事 , ,
违反 本法 , , , 动物 野生 野生 制品 , , , , , , , , 和 和 和 和 市场 市场 市场 市场 市场分工 分工 , , 野生 , , , , , , , , , 三十 ; ; ; ; ;食品 , , , , , , , , , , , 违法 违法 违法 倍 , , , , , , ,
第五十四 条 , , , 其 及 及 及 及 禁止 的 猎捕 猎捕 猎捕 发布 发布 广告 广告 广告 广告
第五十五 条 , , , 野生 利用 利用 利用 利用 其 或者 或者 禁止 禁止 使用 的 的 的 猎捕 的政府 政府 政府 政府 , , , , , , ; ; ; 或者 或者 元 元 元 元 元罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。
第五十六 条 , , , , , , , , , 海警 海警 机构 机构 依照 法律 法律 法律 法律 依照 , , , , ,刑事责任。
第五十七 条 , , , 特有 特有 , , , , , , , , , , , , 动物 动物 动物 及 及 及,并处野生动物及其制品价值或者违法所得一倍以上五倍下罚款;构成犯罪的,依法追究刑仺
第五十八 第五十八 本 , , , , , , , , , 以上 人民 人民 , , , , , , , , ,十万 以下 ; 实施 , , , , 和国 和国 植物 植物 检疫法》 的 规定 处罚 ; 构成 构成 构成 构成 , , , 刑事 刑事 责任 责任
第五十九 条 法 , , , , , 的 , , , , , , , , 以上 人民 人民 人民 人民 , , , , ,十万 元 罚款 捕回 , 代 部门 捕回 捕回 捕回 捕回 捕回 捕回 费用 费用 限期 限期 限期 限期 限期 限期 限期
第六十 条 法 , , , , 、 、 、 有关 有关 专用 专用 专用 标识 标识 有关 有关 批准 标识 , 野生 野生 野生 野生 野生违法 证件 标识 批准 批准 , 元 元 元 元 元 元 元 元 , , , , 依法 依法 依法 , 。
第六十一 条 人民 动物 职责 职责 保护 保护 保护 部门 部门 部门 部门 部门 部门 应当 应当 , , , , ,国务院有关部门制定。
第六十二 条 以上 动物 动物 其 及 及 及 及 鉴定 鉴定 鉴定 鉴定 鉴定 鉴定 鉴定 鉴定 评估 评估 评估 评估 评估标准和方法,由国务院野生动物保护主管部门制定。
第六十三 第六十三 第六十三 第六十三 野生 , , , , , , , 《《中华 中华 中华 中华 中华 中华 中华诉讼法》等法律的规定向人民法院提起诉讼。
第五 章 附 则
第六十四条 本法自2023-5月1日起施行。

© 2020 Guodong Du và Meng Yu. Đã đăng ký Bản quyền. Nghiêm cấm việc cộng hòa hoặc phân phối lại nội dung, kể cả bằng cách đóng khung hoặc các phương tiện tương tự mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Guodong Du và Meng Yu.

Bài viết liên quan trên China Justice Observer