Quan sát viên Tư pháp Trung Quốc

中 司 观察

Tiếng AnhTiếng Ả RậpTiếng Trung (giản thể)Tiếng Hà LanTiếng PhápTiếng ĐứcTiếng Hin-ddiTiếng ÝTiếng NhậtTiếng HànBồ Đào NhaTiếng NgaTiếng Tây Ban NhaTiếng Thụy ĐiểnHebrewTiếng IndonesiaTiếng ViệtTiếng TháiTiếng Thổ Nhĩ KỳNgười Malay

Thông tin

*********

BIÊN BẢN GHI NHỚ VỀ HỢP TÁC GIỮA TÒA ÁN TỐI CAO CỘNG HOÀ SINGAPORE VÀ TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO CỘNG HÒA NHÂN DÂN TRUNG QUỐC VỀ QUẢN LÝ CÁC TRANH CHẤP THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TRONG LĨNH VỰC SÁNG KIẾN VÀ VIỀN ĐAI, CON ĐƯỜNG QUA KHUNG TỐ TỤNG-HÒA GIẢI-TỐT TỤC中华人民共和国最高人民法院与新加坡最高法院 关于通过诉讼-调解-诉讼框架管理一带一路国际商事纠纷的合作备忘录(2023)

Biên bản hướng dẫn giữa Tòa án Nhân dân Tối cao Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Tòa án Tối cao Singapore về Công nhận và Thi hành các Bản án tiền trong các vụ án thương mại 中华人民共和国 最高人民法院 和 新加坡 共和国 最高法院 关于 承认 与 执行 商 事 案件 金钱 判决 的指导 备忘录 (2018)

Tuyên bố Nam Ninh về Diễn đàn Tư pháp ASEAN - Trung Quốc lần thứ 2 (第二 届 中国 - 东盟 大法官 论坛 南宁 声明) (2017)

Tuyên bố Nam Ninh của Diễn đàn Tư pháp Trung Quốc-ASEAN (第一 届 中国 - 东盟 大法官 论坛 南宁 声明) (2014)

*********

Thoả thuận Liên quan đến việc Hỗ trợ lẫn nhau trong các Biện pháp Tạm thời do Toà án ra lệnh trong hỗ trợ tố tụng trọng tài của Toà án Đại lục và Đặc khu hành chính Hồng Kông (关于 内地 与 香港特别行政区 法院 就 仲裁 程序 相互 协助 保全 的 安排)

Thỏa thuận về việc công nhận có đi có lại và thực thi các phán quyết trong các vấn đề dân sự và thương mại của các Tòa án Đại lục và Đặc khu hành chính Hồng Kông (关于 内地 与 香港特别行政区 法院 相互 认可 和 执行 民 商 事 案件 判决 的 安排)

*********

Cải cách Tòa án ở Trung Quốc (2013-2016) (Sách trắng, tháng 2017 năm 1) Phần XNUMX 中国 法院 的 司法 改革

Cải cách Tòa án ở Trung Quốc (2013-2016) (Sách trắng, tháng 2017 năm 2) Phần XNUMX 中国 法院 的 司法 改革

Cải cách Tòa án ở Trung Quốc (2013-2016) (Sách trắng, tháng 2017 năm 2) Phần XNUMX 中国 法院 的 司法 改革

Cải cách tư pháp của các Tòa án Trung Quốc (Sách trắng, tháng 2016 năm 1) Phần XNUMX 中国 法院 的 司法 改革

Cải cách tư pháp của các Tòa án Trung Quốc (Sách trắng, tháng 2016 năm 2) Phần XNUMX 中国 法院 的 司法 改革

Cải cách tư pháp ở Trung Quốc (Sách trắng, tháng 2012 năm 1) Phần XNUMX 中国 的 司法 改革

Cải cách tư pháp ở Trung Quốc (Sách trắng, tháng 2012 năm 2) Phần XNUMX 中国 的 司法 改革

*********

Quy định của Tòa án nhân dân tối cao về một số vấn đề liên quan đến việc xét xử giám đốc thẩm các vụ án trọng tài (最高人民法院 关于 审理 仲裁 司法 审查 案件 若干 问题 的 规定) (2017)

Quy định của Tòa án nhân dân tối cao về các vấn đề liên quan đến việc báo cáo và phê duyệt trong quá trình xét xử các vụ việc trọng tài (最高人民法院 关于 仲裁 司法 审查 案件 报 核 问题 的 有关 规定) (2017)

*********

Đề cương Bảo hộ Tư pháp Sở hữu Trí tuệ ở Trung Quốc (2016-2020) (中国 知识产权 司法 保护 纲要 2016-2020)

Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bởi Tòa án Trung Quốc năm 2017 (中国 法院 知识产权 司法 保护 现状 2017)

Luật pháp bảo vệ quyền SHTT của Tòa án Thượng Hải năm 2017 (上海 法院 知识产权 审判 白皮书 2017)