Cổng thông tin pháp luật Trung Quốc - CJO

Tìm luật pháp và tài liệu công chính thức của Trung Quốc bằng tiếng Anh

Tiếng AnhTiếng Ả RậpTiếng Trung (giản thể)Tiếng Hà LanTiếng PhápTiếng ĐứcTiếng Hin-ddiTiếng ÝTiếng NhậtTiếng HànBồ Đào NhaTiếng NgaTiếng Tây Ban NhaTiếng Thụy ĐiểnHebrewTiếng IndonesiaTiếng ViệtTiếng TháiTiếng Thổ Nhĩ KỳNgười Malay

Luật trợ giúp pháp lý của Trung Quốc (2021)

法律 援助 法

Loại luật Luật

Cơ quan phát hành Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc

Ngày ban hành Tháng Tám 20, 2021

Ngày có hiệu lực Jan 01, 2022

Tình trạng hợp lệ Hợp lệ

Phạm vi áp dụng Trên toàn quốc

Chủ đề Nghề luật

Biên tập viên Huang Yanling 黄燕玲

中华人民共和国 法律 援助 法
第一 章 总 则
第一 条 为了 规范 和 促进 法律 援助 工作 , 保障 公民 和 有关 当事人 的 合法 权益 , , 维护 社会 , 制定
第二 条 本法 所称 法律 援助 , 是 国家 建立 的 为 经济 困难 公民 和 符合 法定 条件 提供 法律 咨询 辩护 等 是 等
第三 条 法律 援助 工作 坚持 中国 共产党 领导 , 坚持 以 人民 为 中心 , 尊重 和 保障 、 公平 、 , 实行 国家 保障 和
第四 条 县级 以上 人民政府 应当 将 法律 援助 工作 纳入 国民经济 和 社会 发展 规划 、 基本 公共 服务 法律 援助 社会 协调
县级 以上 人民政府 应当 健全 法律 援助 保障 体系 , 将 法律 援助 相关 经费 列入 本 级 政府 预算 调整 机制 , 援助 工作 需要 , 促进 级 需要 , 促进
第五 条 国务院 司法 行政 部门 指导 、 监督 全国 的 ​​法律 援助 工作。 县级 以上 地方 人民政府 、 监督 监督 的 法律 援助
县级 以上 人民政府 其他 有关部门 依照 各自 职责 , 为 法律 援助 工作 提供 支持 和 保障。
第六 条 人民法院 、 人民 检察院 、 公安 机关 应当 在 各自 职责 范围 内 保障 当事人 依法 获得 , 为 法律 援助 人员 工作 提供 便利
第七 条 律师 协会 应当 指导 和 支持 律师 事务所 、 律师 参与 法律 援助 工作。
第八 条 国家 鼓励 和 支持 群团 组织 、 事业单位 、 社会 组织 在 司法 行政 部门 指导 下 , 依法 提供 法律 援助
第九条 国家 鼓励 和 支持 企业 事业单位 、 社会 组织 和 个人 等 社会 力量 , 依法 通过 捐赠 等 事业 事业 提供 符合 条件 的 , 的
第十 条 司法 行政 部门 应当 开展 经常 性 的 法律 援助 宣传 教育 , 普及 法律 援助 知识。
新闻 媒体 应当 积极 开展 法律 援助 公益 宣传 , 并 加强 舆论监督。
第十一条 国家 对 在 法律 援助 工作 中 做出 突出 贡献 的 组织 和 个人 , 按照 有关 规定 给予 表彰 、 奖励
第二 章 机构 和 人员
第十二 条 县级 以上 人民政府 司法 行政 部门 应当 设立 法律 援助 机构。 法律 援助 机构 负责 组织 , 受理 、 负责 组织 工作者 、援助 人员 提供 法律 援助 , 支付 法律 援助 补贴。
第十三 条 法律 援助 机构 根据 工作 需要 , 可以 安排 本 机构 具有 律师 资格 或者 法律 职业 资格 提供 法律 援助 法律 援助 工作站 受理 法律 援助 工作站 或者 点 , 就近 受理 法律
第十四 条 法律 援助 机构 可以 在 人民法院 、 人民 检察院 和 看守所 等 场所 派驻 值班 律师 , 的 的 犯罪 被告人 提供 法律
第十五 条 司法 行政 部门 可以 通过 政府 采购 等 方式 , 择优 选择 律师 事务所 等 法律 服务 机构 为 受援人 提供 法律 援助
第十六 条 律师 事务所 、 基层 法律 服务 所 、 律师 、 基层 法律 服务 工作者 负有 依法 提供 法律 援助 的 义务
律师 事务所 、 基层 法律 服务 所 应当 支持 和 保障 本 所 律师 、 基层 法律 服务 工作者 履行 法律 援助 义务
第十七 条 国家 鼓励 和 规范 法律 援助 志愿 服务 ; 支持 符合 条件 的 个人 作为 法律 援助 志愿者 , 依法 提供 法律 援助
高等院校 、 科研 机构 可以 组织 从事 法学 教育 、 研究 工作 的 人员 和 法学 专业 学生 作为 在 司法 行政 学生 作为 拟 法律
法律 援助 志愿者 具体 管理 办法 由 国务院 有关部门 规定。
第十八 条 国家 建立 健全 法律 服务 资源 依法 跨 区域 流动 机制 , 鼓励 和 支持 律师 事务所 、 志愿者 志愿者 等 资源 相对 短缺 地区 短缺
第十九 条 法律 援助 人员 应当 依法 履行 职责 , 及时 为 受援人 提供 符合 标准 的 法律 援助 服务 , 受援人 的 的 合法
第二十条 法律 援助 人员 应当 恪守 职业 道德 和 执业 纪律 , 不得 向 受援人 收取 任何 财物。
第二十 一条 法律 援助 机构 、 法律 援助 人员 对 提供 法律 援助 过程 中 知悉 的 国家 秘密 和 个人 隐私 应当 予以
第三 章 形式 和 范围
第二十 二条 法律 援助 机构 可以 组织 法律 援助 人员 依法 提供 下列 形式 的 法律 援助 服务 :
(一) 法律 咨询 ;
(二) 代 拟 法律 文书 ;
(三) 刑事 辩护 与 代理 ;
(四) 民事案件 、 行政 案件 、 国家 赔偿 案件 的 诉讼 代理 及 非 诉讼 代理 ;
(五) 值班 律师 法律 帮助 ;
(六) 劳动 争议 调解 与 仲裁 代理 ;
(七) 法律 、 法规 、 规章 规定 的 其他 形式。
第二十 三条 法律 援助 机构 应当 通过 服务 窗口 、 电话 、 网络 等 多种 方式 提供 法律 咨询 享有 依法 申请 , 并 告知 条件
第二十 四条 刑事 案件 的 犯罪 嫌疑 人 、 被告人 因 经济 困难 或者 其他 原因 没有 委托 辩护人 及其 近 亲属 可以 法律 援助 机构 申请 法律 委托
第二十 五条 刑事 案件 的 犯罪 嫌疑 人 、 被告人 属于 下列 人员 之一 , 没有 委托 辩护人 的 , 、 、 公安 法律 援助 机构 指派 机构
(一) 未成年 人 ;
(二) 视力 、 听力 、 言语 残疾人 ;
(三) 不能 完全 辨认 自己 行为 的 成年人 ;
(四) 可能 被 判处 无期徒刑 、 死刑 的 人 ;
(五) 申请 法律 援助 的 死刑 复核 案件 被告人 ;
(六) 缺席 审判 案件 的 被告人 ;
(七) 法律 法规 规定 的 其他 人员。
其他 适用 普通 程序 审理 的 刑事 案件 , 被告人 ​​没有 委托 辩护人 的 , 人民法院 可以 通知 法律 援助 机构 指派 律师 担任 辩护人
第二十 六条 对 可能 被 判处 无期徒刑 、 死刑 的 人 , 以及 死刑 复核 案件 的 被告人 , 法律 人民法院 、 人民 机关 通知 后 以上 、 通知 后 , 指派 具有 三年 以上 相关律师 担任 辩护人。
第二 十七 条 人民法院 、 人民 检察院 、 公安 机关 通知 法律 援助 机构 指派 律师 担任 辩护人 时 或者 损害 犯罪 嫌疑 、 被告人 委托 辩护人 的 辩护人
第二 十八 条 强制 医疗 案件 的 被 申请人 或者 被告人 没有 委托 诉讼 代理人 的 , 人民法院 应当 通知 法律 援助 指派 指派 律师 法律 援助
第二 十九 条 刑事 公诉 案件 的 被害人 及其 法定代理人 或者 近 亲属 , 刑事 自诉 案件 的 自诉 人 附带 附带 民事诉讼 及其 法定代理人 , 因 ,诉讼 代理人 的 , 可以 向 法律 援助 机构 申请 法律 援助。
第三 十条 值班 律师 应当 依法 为 没有 辩护人 的 犯罪 嫌疑 人 、 被告人 提供 法律 咨询 、 程序 变更 变更 强制 案件 处理 提出 意见 提出
第三十一条 下列 事项 的 当事人 , 因 经济 困难 没有 委托代理人 的 , 可以 向 法律 援助 机构 申请 法律 援助
(一) 依法 请求 国家 赔偿 ;
(二) 请求 给予 社会 保险 待遇 或者 社会 救助 ;
(三) 请求 发给 抚恤金 ;
(四) 请求 给付 赡养 费 、 抚养 费 、 扶养 费 ;
(五) 请求 确认 劳动 关系 或者 支付 劳动 报酬 ;
(六) 请求 认定 公民 无 民事 行为 能力 或者 限制 民事 行为 能力 ;
(七) 请求 工伤事故 、 交通事故 、 食品 药品 安全 事故 、 医疗事故 人身 损害 赔偿 ;
(八) 请求 环境污染 、 生态 破坏 损害 赔偿 ;
(九) 法律 、 法规 、 规章 规定 的 其他 情形。
第三 十二 条 有 下列 情形 之一 , 当事人 申请 法律 援助 的 , 不受 经济 困难 条件 的 限制
(一) 英雄 烈士 近 亲属 为 维护 英雄 烈士 的 人格 权益 ;
(二) 因 见义勇为 行为 主张 相关 民事 权益 ;
(三) 再审 改判 无罪 请求 国家 赔偿 ;
(四) 遭受 虐待 、 遗弃 或者 家庭 暴力 的 受害人 主张 相关 权益 ;
(五) 法律 、 法规 、 规章 规定 的 其他 情形。
第三 十三 条 当事人 不服 司法机关 生效 裁判 或者 决定 提出 申诉 或者 申请 再审 , 人民法院 决定 、 检察院 提出 抗诉 决定 、 , 本人法律 援助 机构 申请 法律 援助。
第三 十四 条 经济 困难 的 标准 , 由省 、 自治区 、 直辖市 人民政府 根据 本 行政 区域 经济 援助 工作 工作 并 实行 动态
第四 章 程序 和 实施
第三 十五 条 人民法院 、 人民 检察院 、 公安 机关 和 有关部门 在 办理 案件 或者 相关 事务 中 , 告知 有关 当事人 有权 申请 法律
第三 十六 条 人民法院 、 人民 检察院 、 公安 机关 办理 刑事 案件 , 发现 有 本法 第二十 五条 十八 条 规定 , 应当 在 三 日内 机构法律 援助 机构 收到 通知 后 , 应当 在 三 日内 指派 律师 并 通知 人民法院 、 人民 检察院 、 公安 机关
第三 十七 条 人民法院 、 人民 检察院 、 公安 机关 应当 保障 值班 律师 依法 法律 法律 帮助 , 辩护人 犯罪 嫌疑 人 约见 值班 律师 值班会见 等 提供 便利。
第三 十八 条 对 诉讼 事项 的 法律 援助 , 由 申请人 向 办案 机关 所在地 的 法律 援助 对 非 诉讼 , 由 所在地 由提出 申请。
第三 十九 条 被 羁押 的 犯罪 嫌疑 人 、 被告人 、 服刑 人员 , 以及 强制 隔离 戒毒 人员 援助 申请 的 、 监管 场所 应当 将 监管 场所
犯罪 嫌疑 人 、 被告人 通过 值班 律师 提出 代理 、 刑事 辩护 等 法律 援助 申请 的 , 在 二十 四 小时 将 申请 转交 法律 援助 的
第四 十条 无 民事 行为 能力 人 或者 限制 民事 行为 能力 人 需要 法律 援助 的 , 可以 申请。 法定代理人 能力 人 、 人 合法。 人 、 人 合法法定代理人 或者 近 亲属 可以 代为 提出 法律 援助 申请。
被 羁押 的 犯罪 嫌疑 人 、 被告人 、 服刑 人员 , 以及 强制 隔离 戒毒 人员 , 可以 由其 法定代理人 或者 亲属 亲属 代为 援助 申请
第四十一条 因 经济 困难 申请 法律 援助 的 , 申请人 应当 如实 说明 经济 困难 状况。
法律 援助 机构 核查 申请人 的 经济 困难 状况 , 可以 通过 信息 共享 查询 , 或者 由 申请人 进行 个人 诚信 承诺
法律 援助 机构 开展 核查 工作 , 有关部门 、 单位 、 村民 委员会 、 居民委员会 和 个人 应当 予以 配合
第四 十二 条 法律 援助 申请人 有 材料 证明 属于 下列 人员 之一 的 , 免予 核查 经济 困难 状况
(一) 无 固定 生活 来源 的 未成年 人 、 老年人 、 残疾人 等 特定 群体 ;
(二) 社会 救助 、 司法 救助 或者 优抚对象 ;
(三) 申请 支付 劳动 报酬 或者 请求 工伤事故 人身 损害 赔偿 的 进城 务工 人员 ;
(四) 法律 、 法规 、 规章 规定 的 其他 人员。
第四 十三 条 法律 援助 机构 应当 自 收到 法律 援助 申请 之 日 七日 内 进行 审查 审查 援助 的 援助 的 , 决定 之 决定为 受援人 提供 法律 援助 ; 决定 不 给予 法律 援助 的 , 应当 书面 告知 申请人 , 并 说明 理由
申请人 提交 的 申请 材料 不 齐全 的 , 法律 援助 机构 应当 一次性 告知 申请人 需要 补充 的 作出 说明。 要求 补充 材料 或者 作出 视为
第四 十四 条 法律 援助 机构 收到 法律 援助 申请 后 , 发现 有 下列 情形 之一 的 , 可以 决定 先行 提供 法律 援助
(一) 距 法定 时效 或者 期限 届满 不足 七日 , 需要 及时 提起 诉讼 或者 申请 仲裁 、 行政 复议
(二) 需要 立即 申请 财产 保全 、 证据 保全 或者 先予 执行 ;
(三) 法律 、 法规 、 规章 规定 的 其他 情形。
法律 援助 机构 先行 提供 法律 援助 的 , 受援人 应当 及时 补办 有关 手续 , 补充 有关 材料。
第四 十五 条 法律 援助 机构 为 老年人 、 残疾人 提供 法律 援助 服务 的 , 应当 根据 实际 情况 提供 设施 设备 设备 和
法律 法规 对 向 特定 群体 提供 法律 援助 有 其他 特别 规定 的 , 依照 其 规定。
第四 十六 条 法律 援助 人员 接受 指派 后 , 无正当理由 不得 拒绝 、 拖延 或者 终止 提供 法律 援助 服务
法律 援助 人员 应当 按照 规定 向 受援人 通报 法律 援助 事项 办理 情况 , 不得 损害 受援人 合法 权益
第四 十七 条 受援人 应当 向 法律 援助 人员 如实 陈述 与 法律 援助 事项 有关 的 情况 , , 协助 、 法律 援助
第四 十八 条 有 下列 情形 之一 的 , 法律 援助 机构 应当 作出 终止 法律 援助 的 决定 :
(一) 受援人 以 欺骗 或者 其他 不正当 手段 获得 法律 援助 ;
(二) 受援人 故意 隐瞒 与 案件 有关 的 重要 事实 或者 提供 虚假 证据 ;
(三) 受援人 利用 法律 援助 从事 违法 活动 ;
(四) 受援人 的 经济 状况 发生 变化 , 不再 符合 法律 援助 条件 ;
(五) 案件 终止 审理 或者 已经 被 撤销 ;
(六) 受援人 自行 委托 律师 或者 其他 代理人 ;
(七) 受援人 有 正当 理由 要求 终止 法律 援助 ;
(八) 法律 法规 规定 的 其他 情形。
法律 援助 人员 发现 有 前款 规定 情形 的 , 应当 及时 向 法律 援助 机构 报告。
第四 十九 条 申请人 、 受援人 对 法律 援助 机构 不予 法律 援助 、 终止 法律 援助 的 决定 可以 向 向 援助 机构 的 司法 行政 决定 的 司法 行政
司法 行政 部门 应当 自 收到 异议 之 日 起 五 日内 进行 审查 , 作出 维持 法律 援助 责令 法律 援助 机构 改正 的 决定
申请人 、 受援人 对 司法 行政 部门 维持 法律 援助 机构 决定 不服 的 , 可以 依法 申请 行政 复议 或者 提起 行政 诉讼
第五 十条 法律 援助 事项 办理 结束 后 , 法律 援助 人员 应当 及时 向 法律 援助 机构 报告 , 文书 的 副本 或者 、 办理 情况 报告
第五 章 保障 和 监督
第五十一条 国家 加强 法律 援助 信息 化 建设 , 促进 司法 行政 部门 与 司法机关 及 其他 有关部门 实现 信息 共享 和 工作 协同
第五 十二 条 法律 援助 机构 应当 依照 有关 规定 及时 向 法律 援助 人员 支付 法律 援助 补贴。
法律 援助 补贴 的 标准 , 由省 、 自治区 、 直辖市 人民政府 司法 行政 会同 同级 财政 财政 部门 水平 和 类型 、 承办 成本 费用 等
法律 援助 补贴 免征 增值税 和 个人 所得税。
第 五十 三条 人民法院 应当 根据 情况 对 受援人 缓 收 、 减收 或者 免收 诉讼 费用 ; 对 相关 材料 等 免收 或者
公证 机构 、 司法 鉴定 机构 应当 对 受援人 减收 或者 免收 公证 费 、 鉴定 费。
第 五十 四条 县级 以上 人民政府 司法 行政 部门 应当 有计划地对 法律 援助 人员 进行 培训 , 提高 法律 援助 的 专业 素质 和 服务
第五 十五 条 受援人 有权 向 法律 援助 机构 、 法律 援助 人员 了解 法律 援助 事项 办理 情况 、 法律 援助 职责 的 , 行政 部门 法律 的 , 行政 部门请求 法律 援助 机构 更换 法律 援助 人员。
第五 十六 条 司法 行政 部门 应当 建立 法律 援助 工作 投诉 查处 制度 ; 接到 投诉 后 , 应当 和 和 调查 及时 向 投诉 人 投诉
第五 十七 条 司法 行政 部门 应当 加强 对 法律 援助 服务 的 监督 , 制定 法律 援助 服务 第三方 评估 等 进行 质量
第五 十八 条 司法 行政 部门 、 法律 援助 机构 应当 建立 法律 援助 信息 公开 制度 , 定期 援助 资金 使用 办理 、 质量 考核 结果 接受
第五 十九 条 法律 援助 机构 应当 综合 运用 庭审 旁听 、 案卷 检查 、 征询 司法机关 意见 和 , 督促 法律 提升 服务
第六 十条 律师 协会 应当 将 律师 事务所 、 律师 履行 法律 援助 义务 的 情况 纳入 年度 考核 内容 履行 或者 怠于 义务 的 律师 有关 或者 的 律师 事务所 律师 , 依照 有关 规定
第六 章 法律 责任
第六十一条 法律 援助 机构 及其 工作 人员 有 下列 情形 之一 的 , 由 设立 该 法律 援助 机构 责令 限期 改正 援助 机构 所得 ;人员 和 其他 直接 责任 人员 , 依法 给予 处分 :
(一) 拒绝 为 符合 法律 援助 条件 的 人员 提供 法律 援助 , 或者 故意 为 不 条件 的 人员 提供 法律
(二) 指派 不 符合 本法 规定 的 人员 提供 法律 援助 ;
(三) 收取 受援人 财物 ;
(四) 从事 有偿 法律 服务 ;
(五) 侵占 、 私分 、 挪用 法律 援助 经费 ;
(六) 泄露 法律 援助 过程 中 知悉 的 国家 秘密 、 商业 秘密 和 个人 隐私 ;
(七) 法律 法规 规定 的 其他 情形。
第六 十二 条 律师 事务所 、 基层 法律 服务 所有 下列 情形 之一 的 , 由 司法 行政 部门 依法 给予 处罚
(一) 无正当理由 拒绝 接受 法律 援助 机构 指派 ;
(二) 接受 指派 后 , 不 及时 安排 本 所 律师 、 基层 法律 服务 工作者 办理 拒绝 为本 所 服务 工作者 办理 支持
(三) 纵容 或者 放任 本 所 律师 、 基层 法律 服务 工作者 怠于 履行 法律 援助 义务 或者 擅自 终止 提供 法律 援助
(四) 法律 法规 规定 的 其他 情形。
第六 十三 条 律师 、 基层 法律 服务 工作者 有 下列 情形 之一 的 , 由 司法 行政 部门 依法 给予 处罚
(一) 无正当理由 拒绝 履行 法律 援助 义务 或者 怠于 履行 法律 援助 义务 ;
(二) 擅自 终止 提供 法律 援助 ;
(三) 收取 受援人 财物 ;
(四) 泄露 法律 援助 过程 中 知悉 的 国家 秘密 、 商业 秘密 和 个人 隐私 ;
(五) 法律 法规 规定 的 其他 情形。
第六 十四 条 受援人 以 欺骗 或者 其他 不正当 手段 获得 法律 援助 的 , 由 司法 行政 部门 责令 实施 法律 援助 , 并处 三 千元 以下
第六 十五 条 违反 本法 规定 , 冒用 法律 援助 名义 提供 法律 服务 并 谋取 利益 的 , 责令 改正 , , 并处 违法 所得 的
第六 十六 条 国家 机关 及其 工作 人员 在 法律 援助 工作 中 滥用职权 、 玩忽职守 、 徇私舞弊 的 的 主管 主管 直接 责任 人员 , 依法 的 人员 , 依法
第六 十七 条 违反 本法 规定 , 构成 犯罪 的 , 依法 追究 刑事责任。
第七 章 附 则
第六 十八 条 工会 、 共产 主义 青年团 、 妇女 联合会 、 残疾人 联合会 等 群团 组织 开展 法律 参照 适用 本法 的 相关
第六 十九 条 对 外国人 和 无国籍 人 提供 法律 援助 , 我国 法律 有 规定 的 , 适用 法律 没有 规定 我国 缔结 , 缔结法 的 相关 规定。
第七 十条 对 军人 军属 提供 法律 援助 的 具体 办法 , 由 国务院 和 中央 军事 委员会 有关部门 制定
第七十一条 本法 自 2022 年 1 月 1 日 起 施行。

© 2020 Guodong Du và Meng Yu. Đã đăng ký Bản quyền. Nghiêm cấm việc cộng hòa hoặc phân phối lại nội dung, kể cả bằng cách đóng khung hoặc các phương tiện tương tự mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Guodong Du và Meng Yu.