Cổng thông tin pháp luật Trung Quốc - CJO

Tìm luật pháp và tài liệu công chính thức của Trung Quốc bằng tiếng Anh

Tiếng AnhTiếng Ả RậpTiếng Trung (giản thể)Tiếng Hà LanTiếng PhápTiếng ĐứcTiếng Hin-ddiTiếng ÝTiếng NhậtTiếng HànBồ Đào NhaTiếng NgaTiếng Tây Ban NhaTiếng Thụy ĐiểnHebrewTiếng IndonesiaTiếng ViệtTiếng TháiTiếng Thổ Nhĩ KỳNgười Malay

Tuân thủ nội dung Internet ở Trung Quốc là gì?

29 tháng 2020, 11 09:01:XNUMX

Tuân thủ nội dung internet đề cập đến các yêu cầu của chính phủ Trung Quốc về cách các nhà điều hành trang web và người dùng mạng xã hội có thể xuất bản nội dung, tức là nội dung nào không được phép và nội dung nào được khuyến khích xuất bản trên trang web.

Tại Trung Quốc, các nhà cung cấp dịch vụ mạng và người dùng của họ phải tuân thủ các yêu cầu về giám sát nội dung Internet. Các tiêu chuẩn quy định của Chính phủ Trung Quốc được thể hiện trong các luật và quy định sau:

I. Giám sát chung

1. Quy định về quản trị sinh thái của thông tin mạng (2019)

Quy định này nhằm mục đích giám sát thông tin mạng trong lãnh thổ Trung Quốc.

2. Quy định hành chính về dịch vụ xuất bản trên Internet (2016)

Quy định này nhằm điều chỉnh các dịch vụ xuất bản trên Internet trong lãnh thổ Trung Quốc. Dịch vụ xuất bản trên Internet đề cập đến việc cung cấp các ấn phẩm trên Internet, tức là các tác phẩm kỹ thuật số, cho công chúng thông qua Internet. 

3. Thủ tục thực thi hành chính đối với việc quản lý nội dung thông tin dựa trên Internet (2017)

Thủ tục cưỡng chế hành chính này nhằm làm rõ các thủ tục xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm pháp luật và các quy định liên quan đến việc điều chỉnh nội dung thông tin trên nền Internet. 

4. Quy định tạm thời cho Cơ quan Quản lý Văn hóa Internet (2017)

Quy chế này nhằm điều chỉnh các hoạt động cung cấp các sản phẩm và dịch vụ văn hóa Internet. Có hai loại sản phẩm văn hóa Internet. Một đề cập đến âm nhạc, phim truyền hình, phim điện ảnh, phim hoạt hình, truyện tranh và trò chơi trực tuyến được sản xuất đặc biệt cho Internet. Hai là sao chép và phát tán các tác phẩm văn hóa thông thường lên Internet.

5. Các biện pháp hành chính đối với việc tự kiểm tra nội dung của các đơn vị kinh doanh văn hóa dựa trên Internet (2013)

Biện pháp Hành chính này nhằm mục đích giám sát các đơn vị kinh doanh văn hóa trên Internet và yêu cầu họ xem xét trước nội dung của các sản phẩm và dịch vụ văn hóa.

6. Các biện pháp hành chính đối với các dịch vụ thông tin dựa trên Internet (2011)

Biện pháp này nhằm mục đích giám sát các dịch vụ cung cấp thông tin cho người sử dụng Internet thông qua Internet.

7. Các biện pháp hành chính để lưu trữ các dịch vụ thông tin phi thương mại dựa trên Internet (2005)

Các Biện pháp nhằm điều chỉnh các hoạt động cung cấp dịch vụ thông tin phi thương mại dựa trên Internet trong lãnh thổ Trung Quốc. Nó quy định rằng các nhà cung cấp dịch vụ tham gia vào dịch vụ phi thương mại dựa trên Internet phải nộp hồ sơ cho các cơ quan quản lý, trong khi các Biện pháp quy định cách thực hiện các thủ tục lưu trữ hồ sơ.

II. Giám sát đã phân loại

Các cơ quan quản lý đã xây dựng các quy tắc quản lý riêng biệt cho các loại nội dung khác nhau và nội dung được đăng trên các nền tảng khác nhau.

Chúng tôi liệt kê các quy tắc này theo thứ tự từ mới nhất đến cũ nhất như sau:

1. Quy định hành chính về dịch vụ thông tin âm thanh và video trực tuyến (2020)

Quy định Hành chính này nhằm mục đích giám sát các dịch vụ thông tin âm thanh và video trực tuyến ở Trung Quốc. 

2. Quy định hành chính về dịch vụ thông tin blog vi mô (2018)

Quy định hành chính này nhằm mục đích giám sát các dịch vụ thông tin vi blog (tương tự như Twitter, chủ yếu đề cập đến Weibo ở Trung Quốc) ở Trung Quốc.

3. Quy định về Đánh giá an ninh của các dịch vụ thông tin dựa trên Internet có Thuộc tính Tin tức và Dư luận hoặc Khả năng Huy động Xã hội (2018)

Quy chế này nhằm điều chỉnh các dịch vụ thông tin trên nền Internet có thuộc tính là tin tức, dư luận xã hội và khả năng huy động xã hội.

4. Quy định Quản trị về Dịch vụ cho Diễn đàn và Cộng đồng Internet (2017)

Điều khoản này nhằm mục đích điều chỉnh các hoạt động tham gia vào các dịch vụ cho các diễn đàn và cộng đồng Internet trong lãnh thổ Trung Quốc.

5. Quy định hành chính về dịch vụ đăng bình luận trực tuyến (2017)

Quy định Hành chính này nhằm điều chỉnh các hoạt động cung cấp dịch vụ đăng bình luận trực tuyến trong lãnh thổ Trung Quốc. 

6. Các Quy định Quản trị về Dịch vụ Thông tin được Cung cấp Thông qua Các Nhóm Trò chuyện Trực tuyến (2017)

Quy định hành chính này nhằm điều chỉnh các hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ thông tin thông qua các nhóm trò chuyện trực tuyến (các sản phẩm tương tự như Nhóm WhatsApp / Nhóm Facebook, chủ yếu đề cập đến Nhóm Wechat / Nhóm QQ ở Trung Quốc) trong lãnh thổ Trung Quốc. 

7. Các Quy định Quản trị về Dịch vụ Thông tin được Cung cấp qua Tài khoản Chính thức của Người dùng Internet (2017)

Quy định Hành chính này nhằm điều chỉnh các hoạt động cung cấp và sử dụng các tài khoản công cộng trên Internet (các sản phẩm tương tự như Trang Facebook, chủ yếu đề cập đến Tài khoản Chính thức của WeChat tại Trung Quốc) để tham gia vào các dịch vụ xuất bản thông tin trong lãnh thổ Trung Quốc.

8. Các Biện pháp Hành chính cho Hoạt động Kinh doanh của Hiệu suất Trực tuyến (2017)

Các Biện pháp nhằm mục đích điều chỉnh hoạt động kinh doanh của hiệu suất trực tuyến. Biểu diễn trực tuyến là sản phẩm văn hóa trực tuyến có nội dung biểu diễn văn hóa, nghệ thuật tại chỗ và các hoạt động khác là nội dung chính được hình thành bằng cách phát sóng theo thời gian thực hoặc đưa lên, truyền tải dưới dạng âm thanh, hình ảnh, qua mạng internet, mạng thông tin di động , internet di động và các mạng thông tin khác.

9. Quy định hành chính về dịch vụ tìm kiếm thông tin trên Internet (2016)

Quy định hành chính này nhằm điều chỉnh các hoạt động cung cấp dịch vụ tìm kiếm thông tin trên Internet (các sản phẩm tương tự như google / bing, chủ yếu đề cập đến baidu ở Trung Quốc) trong lãnh thổ Trung Quốc. 

10. Quy định về Quản lý Dịch vụ Thông tin Ứng dụng Internet Di động (2016)

Quy định này nhằm điều chỉnh các hoạt động cung cấp dịch vụ thông tin thông qua các ứng dụng (ứng dụng) trực tuyến và hoạt động của các dịch vụ phân phối ứng dụng trong lãnh thổ Trung Quốc.

11. Quy định hành chính về dịch vụ phát trực tiếp trực tuyến (2016)

Quy định Hành chính này nhằm điều chỉnh các hoạt động cung cấp và sử dụng tính năng phát trực tuyến trực tuyến trong lãnh thổ Trung Quốc.

12. Quy định tạm thời về quản lý phát triển các dịch vụ thông tin công cộng được cung cấp qua ứng dụng nhắn tin tức thời (2014)

Điều khoản Tạm thời này nhằm điều chỉnh các hoạt động cung cấp dịch vụ thông tin công cộng qua trình nhắn tin tức thời (các sản phẩm tương tự như WhatsApp / Skype, chủ yếu đề cập đến QQ / WeChat ở Trung Quốc) trong lãnh thổ Trung Quốc. 

13. Thông báo về việc tăng cường quản lý thông tin bán hóa chất tiền chất trên Internet (2010)

Thông báo này yêu cầu bất kỳ đơn vị nào công bố thông tin bán tiền chất không phải là dược phẩm phải có các tài liệu đủ tiêu chuẩn như Giấy phép kinh doanh, Giấy phép sản xuất và kinh doanh tiền chất phi dược phẩm hoặc giấy chứng nhận nộp hồ sơ.

III. Giám sát đặc biệt cho Tin tức Trực tuyến

1. Các Biện pháp Hành chính dành cho Người hành nghề Quản lý Nội dung của các Đơn vị Dịch vụ Thông tin và Tin tức trên Internet (2017)

Các Biện pháp Hành chính nhằm mục đích giám sát nhân sự tại các đơn vị cung cấp dịch vụ thông tin và tin tức trên Internet (sau đây gọi là “những người hành nghề”) chuyên quản lý nội dung như thu thập, biên tập, xuất bản, tái bản và kiểm tra thông tin trên Internet. 

2. Các Quy tắc Thực hiện đối với Cơ quan Quản lý Cấp phép cho Dịch vụ Thông tin Tin tức dựa trên Internet (2017)

Nội quy này nhằm mục đích đưa ra các quy định cụ thể hơn về các Quy định Quản trị đối với Dịch vụ Thông tin Tin tức dựa trên Internet. 

3. Quy định về Đánh giá bảo mật của Công nghệ mới hoặc Ứng dụng mới cho Dịch vụ thông tin tin tức dựa trên Internet (2017)

Quy định này nhằm mục đích làm rõ cách thức thực hiện đánh giá bảo mật của công nghệ mới hoặc ứng dụng mới cho các dịch vụ thông tin tin tức dựa trên Internet. 

4. Quy định về Phỏng vấn các Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Thông tin Tin tức Internet (2015)

Các Điều khoản nhằm mục đích làm rõ cách các cơ quan quản lý gặp gỡ người có liên quan phụ trách Thông tin Internet và thực hiện một cuộc trò chuyện liên quan đến cảnh báo, chỉ ra các vấn đề hoặc đưa ra lệnh cải chính hoặc sửa chữa, khi một tổ chức cung cấp dịch vụ thông tin tin tức Internet cam kết vi phạm nghiêm trọng luật pháp hoặc quy định.

5. Quy định hành chính tạm thời về sự tham gia của các trang web Internet trong việc kinh doanh xuất bản tin tức (2000)

Các Điều khoản nhằm điều chỉnh việc xuất bản và tái tạo tin tức trên Internet trong lãnh thổ Trung Quốc. Quy định này yêu cầu Chỉ các trang web tin tức do cơ quan báo chí trực thuộc cơ quan nhà nước trung ương hoặc chính quyền địa phương thành lập mới được tham gia kinh doanh xuất bản tin tức khi được chấp thuận.

IV. Giám sát đặc biệt cho chương trình nghe nhìn trên Internet

1. Thông báo về việc Quy định thêm Thứ tự Truyền thông Trực tuyến cho các Chương trình Nghe nhìn dựa trên Internet (2018)

Thông báo này nhằm điều chỉnh các hoạt động sau đây: (1) các trang web chương trình nghe nhìn bắt, cắt, ghép và điều chỉnh bất hợp pháp các chương trình nghe nhìn; (2) sản xuất và phát hành video clip và trailer trực tuyến; và (3) các chương trình phát thanh và truyền hình và các chương trình nghe nhìn trực tuyến chấp nhận danh hiệu và tài trợ.

2. Thông báo về việc tăng cường quản lý các chương trình nghe nhìn trên Internet liên quan đến quảng cáo dược phẩm (2017)

Thông báo này nhằm mục đích yêu cầu các cơ quan quản lý địa phương tiến hành xem xét toàn diện các quảng cáo và chương trình nghe nhìn liên quan đến việc quảng bá các sản phẩm dược phẩm trên các trang web trong phạm vi quyền hạn của họ, để tránh những quảng cáo gây hiểu lầm cho người tiêu dùng bằng cách sử dụng những người phát ngôn y tế sai sự thật.

3. Thông báo bổ sung về việc cải thiện hơn nữa việc quản lý các chương trình nghe nhìn dựa trên Internet như Web Series và Micro-phim (2014)

Thông báo Bổ sung này nhằm mục đích điều chỉnh việc sản xuất và phát sóng các chương trình nghe nhìn dựa trên Internet như phim bộ và phim vi mô.

4. Thông báo về việc tăng cường quản lý nội dung chương trình nghe nhìn trên Internet (2009)

Thông báo này nhằm mục đích yêu cầu các đơn vị cung cấp dịch vụ chương trình nghe nhìn trên Internet không xuất bản nội dung bất hợp pháp và chỉnh sửa hoặc xóa kịp thời các chương trình nghe nhìn không phù hợp với đạo đức xã hội.

5. Quy định Quản trị về Dịch vụ Chương trình Nghe nhìn dựa trên Internet (2008)

Quy định này nhằm điều chỉnh dịch vụ nghe nhìn, cụ thể là các hoạt động cung cấp chương trình nghe nhìn cho công chúng qua Internet và cung cấp cho mọi người dịch vụ tải lên và truyền bá chương trình nghe nhìn.