Quan sát viên Tư pháp Trung Quốc

中国 司法 观察

Tiếng Anhtiếng Ả RậpTiếng Trung (giản thể)Tiếng Hà LanTiếng PhápTiếng ĐứcTiếng Hin-ddiTiếng ÝTiếng NhậtTiếng HànBồ Đào NhaTiếng NgaTiếng Tây Ban NhaTiếng Thụy ĐiểnHebrewTiếng IndonesiaTiếng ViệtTiếng TháiTiếng Thổ Nhĩ KỳNgười Malay

Ai có thể trở thành người thi hành di chúc ở Trung Quốc?

Người quá cố có thể chỉ định người thi hành di chúc vào thời điểm lập di chúc.

(1) Ai có thể đóng vai trò là người thực thi / quản trị di chúc?

Người quá cố có thể chỉ định người thi hành di chúc vào thời điểm lập di chúc.

Sau khi bắt đầu thừa kế, người thi hành di chúc là người quản lý di sản; nếu không có người chấp hành thì những người thừa kế bầu ngay người quản lý di sản; nếu những người thừa kế không chỉ định người quản lý di sản nào thì những người thừa kế sẽ cùng làm người quản lý di sản; nếu không có người thừa kế hoặc người thừa kế từ bỏ quyền thừa kế thì Ban dân sự hoặc Uỷ ban nhân dân thôn nơi người chết trước khi chết làm nhiệm vụ quản lý di sản.

Trong trường hợp phát sinh tranh chấp về việc xác định người quản lý di sản, các bên liên quan có thể nộp đơn yêu cầu tòa án chỉ định người quản lý di sản.

(2) Nhiệm vụ của người thi hành / quản lý di sản

Người quản lý di sản phải thực hiện các nhiệm vụ sau đây:

  1. xác minh và lập danh sách đầy đủ các di sản;
  2. khai báo thông tin về di sản cho những người thừa kế;
  3. thực hiện các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa thiệt hại hoặc mất mát di sản;
  4. xóa các yêu cầu và các khoản nợ của người quá cố;
  5. chia di sản theo di chúc hoặc theo quy định của pháp luật; và
  6. thực hiện bất kỳ hành động nào khác cần thiết để quản lý di sản

(3) thù lao của người thi hành di chúc / người quản lý di sản

Người quản lý di sản có thể nhận thù lao theo quy định của pháp luật hoặc theo thỏa thuận.

 

 

Tham khảo: Điều 1133, 1145, 1147, 1149 Bộ luật dân sự

 

 

Ảnh bìa của chantal li (https://unsplash.com/@chantli) trên Unsplash

Đóng góp: Đội ngũ cộng tác viên của CJO

Lưu dưới dạng PDF

Các luật liên quan trên Cổng thông tin luật Trung Quốc

Bạn cũng có thể thích